بطری

آشنایی با سازنده بطری های تزئينی

سازنده بطری های تزئینی کسی است که با شناخت کامل از مواد و تزئینات مختلف (انواع گل عروسک، حبوبات، سبزیجات، سنگهای تزئینی و … ) و انواع روغن مناسب بتواند بطری های تزئینی زیبایی را ایجاد نماید. توانایی طراحی و کپی برداری از: انواع طرح ها انتخاب و تهیه بطریهای مختلف تهیه روغن مناسب تزئینات…

اطلاعات بیشتر
خیاطی

آشنایی با کمک خیاط دوخت حوله

کمک خیاط دوخت حوله شامل این موارد است: انواع سوزن دوخت دستی معمولی متناسب با نوع پارچه نخ دوخت دستی ( نخ کوک، نخ عمامه، نخ گلدوزی، کاموا و…) ویژگی نخهای دوخت دستی (جنس، رنگ، استحکام، ضخامت و…) انواع ملزومات دوخت دستی (انگشتانه، جاسوزنی، سوزن ته گرد بلند، صابون یا گچ خیاطی و…) ویژگی های…

اطلاعات بیشتر
قوه قضاییه

آشنایی با دستیاری حقوقی خدمات الکترونیک قضایی

دستیاری حقوقی خدمات الکترونیک قضایی شامل موارد زیر است: مبانی صلاحیت در امور مدنی توصیف دعوا و تاثیر آن در قواعد مربوط به دادرسی انواع دادخواست و شرايط آن انواع صلاحیت (ذاتی، محلی و نسبی) ابلاغ و آثار آن روش اعتراض به آراء طرق عادی و فوق العاده اظهارنامه تامین دلیل و تامین خواسته تشخیص…

اطلاعات بیشتر
کیک

آشنایی با شیرینی پز شیرينی های خشک

در حرفه شیرینی پز، شیرينی های خشک، مواد اولیه کیک، ویژگی انواع مواد اولیه مورد استفاده، شرایط نگهداری مواد اولیه، شرایط نگهداری مواد اولیه، ویژگی ظروف نگهداری مواد اولیه، انواع آسیاب و ابزار کار مطرح می شوند. انتخاب ابزارهای مناسب آسیاب کردن مواد مورد مصرف دقت در انتخاب مواد شرایط نگهداری خاص مواد تا زمان…

اطلاعات بیشتر
دانش مالی

آشنایی با به کار گیری سواد مالی

به کارگیری سواد مالی شامل باورها و ذهنیت مالی، احساس فردی نسبت به پول، تفکر افراد در مورد پول، عوامل و نشانه های اصلی بی پولی و فقر فردی، معنويت مالی و شخصیت مالی است. قدرت رويا، هدف، اراده و باور هوش طلايی تدوين مسیر مالی به صورت اثر بخش و کارا مشخص کردن موانع…

اطلاعات بیشتر
کودک

راهنمای گردشگری کودک

راهنمای گردشگری كودک شامل مواردی مانند گردشگری و جايگاه آن در بين خانواده ها، توريست، مسافر و انواع سفر مراحل آماده سازی سفر است. آماده سازی برنامه ها قبل، حين و بعد از سفر، برقراری ارتباط با خانواده ها در حين سفر و برقراری ارتباط و هماهنگی با عوامل موثر در كار، رعايت نظم و…

اطلاعات بیشتر
ماهی

ماهیگیری با چرخ

ماهیگیری با چرخ از رشته های شیلات و آبزی پروری محسوب است . انواع چرخ مخصوص چوب‌های چرخ و چوب‌های حلقه، اجزای چرخ ماهیگیری، سرب قلاب و نخ از موارد مورد استفاده در این حرفه است. همچنین استفاده کردن از چرخ، روغن کاری چرخ، روش چوب به چرخ بستن، چوب های حلقه از نخ عبور…

اطلاعات بیشتر
روستا

آشنایی با دهیار

دهياری شغلی در حوزه تكنولوژی فرهنگی است. اين شغل وظايفی از قبيل، كار با رايانه برای انجام امور روزمره، بهبود وضعيت زيست محيطی روستا، كمك به شورای روستا در انجام امور محوله، نظارت و پيگيری طرح های عمرانی و هادی روستا برابر مفاد قراردادهای عمرانی و قانونی، همكاری با نهادها و سازمان های دولتی در…

اطلاعات بیشتر
هواپیما

آشنایی با سازنده هواپيماهای مدل قابل پرواز

سازنده هواپيماهای مدل قابل پرواز شغلی است در حيطه هوايی و هوانوردی كه فرد می تواند پس از گذراندن این دوره  ساختار هواپيمای مدل و اصول پرواز آن را بشناسد و از عهده ساخت، مونتاژ و تكميل اجزای هواپيمای مدل و ايجاد توازن در حالت سکون و تنظيم فرامين پرواز با شبيه ساز رايانه ای…

اطلاعات بیشتر
اسلحه

آشنایی با نگهداری و تعمیر سلاح و تجهیزات

نگهداری و تعمیر سلاح و تجهیزات، روش عملکرد سلاح و موارد بکارگیری در مکان مناسب، روش نظافت سلاح، مهمات، تجهیزات و سایر الزامات تیراندازی، تعمیر در صورت لزوم بکارگیری ايمنی استفاده از کیس برای سلاح نظافت وتمیزکاری سلاح و مهمات و ساير تجهیزات تعمیر و نگهداری بعد از استفاده مداوم حرکت و مسیر کار از…

اطلاعات بیشتر