آشنایی مقدماتی با مشاور تغذيه اينترنتی

مشاوره تغذيه اينترنتی از مشاغل مربوط به تغذيه در روزه صنايع غذايی می باشد و ارزيابی وضعيت رژيم ويرنده، طراحی  برنامه غذايی، طراحی نرم افزار تغذيه ای و وب سايت، طراحی كنندگان غذا در ارتباط است.  طراحی پرسشنامه و وب سایت  كار با نرم افزار تغذیه ای به وضعيت رژیم گيرنده از طریق پرسشنامه  گرم…

آشنایی مقدماتی با طراحی برچسب بسته بندی مواد غذايی

طراحی برچسب بسته بندی مواد غذایی شایستگی است در حرفه صنعت چاپ که دارای کارهای نصب و بکارگیری نرم  افزار لیبل میکر در طراحی برچسب محصولات غذایی، ایجاد پروژه جدید و ترسیم اشکال ساده، استفاده از رنگ ها در  طراحی گرافیکی محصولات غذایی، انواع خروجی ها و پسوندها، استفاده از نرم افزار فتوشاپ برای ایجاد…

نان

آشنایی مقدماتی با مدير و تحقيق توسعه نان

مدير تحقيق و توسعه نان شغلی از مشاغل صنايع غذايی است كه وظايفی از جمله سازماندهی، برنامه ريزی و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستی، ثبت و نگهداری صحيح اطلاعات و انجام كليه امور محوله در دستورالعملها را در بردارد. از موارد دیگر می توان به این مولفه ها اشاره کرد: روشهای اجرايی و آئين …

سرویس کار سم پاشی

آشنایی مقدماتی با سرويس کار و نگهدار سم پاش ها

سرويس كار و نگهدار سم پاش ها كسی است كه از عهده سرويس و نگهداری سمپاشهای دستی ، پشتی بدون موتور و موتور دار ، فرغونی موتوردار و پشت تراكتوری برآيد.  محلول پاش، گرد پاش و شعله افكن آشنايی با انواع سمپاش پشت تراكتوری، ساختمان انواع سمپاش پشت تراكتوری بوم دار،توربينی باغی  شعله افکن پشت…

فضای سبز

آشنایی مقدماتی با مدیر پروژه فضای سبز

مدیر پروژه فضای سبز از گروه شغلی کشاورزی می باشد و در زمینه اجرای پروژه های فضای سبز طراحی شده  که توسط  طراح فضای سبز شامل نقشه خوانی و پياده سازی آن روی زمین و نیز نگهداری از فضای سبز اجرا شده فعالیت می کند. همچنین با مشاغلی مانند طراح فضای سبز و نیز طراح…

آشنایی مقدماتی با تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی

تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی از شایستگی های حوزه حقوق بوده و شامل کارهای انجام  مذاکره، تنظیم متون پیش قراردادی و تحقیقات مقدماتی، تعیین و تشخیص موضوع و تنظیم بندهای تعهدات است. همچنین موارد زیر نیز در این حوزه قرار می گیرند: حقوق طرفین، تنظیم بندهای مبلغ وشیوه پرداخت تنظیم بندهای ادعا،…

معماری

آشنایی مقدماتی با طراحی نمای خارجی ساختمان با نرم افزار Revit Architecture

طراحی نمای خارجی ساختمان با نرم افزار Architecture Revit از شایستگی های حوزه معماری محسوب میشود. وظايفی از قبیل نصب و راه اندازی Architecture Revit، کار با فرمان های پايه ترسيمی و ويرايشی، شناخت اصول و ضوابط طراحی نماها، تبديل پلان دو بعدی به حجم سه بعدی، کار با محیط Family ،Mass، استفاده از دستورات…

پرس کار

آشنایی مقدماتی با سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی

 سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی، شغلی در حوزه توليد از رشته صنایع فلزی میباشد كه شایستگی هوای تقسيم كار،  برنامه ریزی و اداره امور، تهيه فرمها و دستورالعملهای گردش كار ، توانمندسازی كاركنان، جذب نیروی متخصص و  منبع یابی، نقشه خوانی صنعتی و پیاده سازی نقشه های صنعتی، فلز کاری، پرسکاری، قالب بندی، كنترل و…

آزمايشگر آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایشگر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه ساختمان است که شامل شایستگی های آزمایش مکانیک خاک، سرویس و نگهداری وسایل آزمایشگاه مکانیک خاک، انجام عملیات صحرایی و کارگاهی، گزارش نویسی می باشد و با مشاغلی نظیر کارفرماهای دولتی و مهندسین ناظر و پیمانکاران خصوصی در ارتباط است. انجام آزمايشات آزمايشگاهی مربوط به…

آشنایی مقدماتی با ترميم گری ترک شيشه اتومبيل

شغل ترميم گری ترک شيشه اتومبيل از مشاغل حوزه مكانيک اتومبيل بوده و شايستگی های از قبيل ترميم سنگ خوردگی و ترميم ترک طولی دارد و با مشاغل فروشنده لوازم يدكی و تزئيناتی اتومبيل و تعميركار خودرو در ارتباط می باشد. توانايی ترميم سنگ خوردگی ترميم ترک طولی توانايی ترميم سنگ خوردگی انواع شيشه اتومبيل…