اینترنت اشیا

آشنایی با طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء IOT

طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء (Internet Of Things) شامل شایستگی های جمع آوری و ارسال دیتای سنسورهای مورد نیاز به دیتابیس آنلاین sql ، تحلیل جداول سمت  دیتابیس از طریق کدهای php و اکوی نتایج به سیستم های اندرویدی ، مانیتورینگ و کنترل وسایل و تجهیزات  الکترونیکی با سیستم های اندرویدی تحت پروتکل…