آشنایی مقدماتی با برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode

برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode این استاندارد از شایستگی های حوزه کنترل و ابزاردقیق است که شامل کارهای انتخاب میکروکنترلر ، فلوچارت و الگوریتم برنامه نویسی، برنامه نویسی در نرم افزار Flowcode ، شبیه سازی در نرم افزار و کد نویسی به زبان C و گرفتن خروجی و راه اندازی…