نقاشی

نقاش کاریکاتور – هنرهای تجسمی

نقاش کاريکاتور، هنرهای تجسمی و استفاده از ابزار و لوازم طراحی مناسب نقطه، خط، سطح و حجم انواع تركیب بندی مفهوم سايه و نور نحوه اجرای انواع بافت رنگ های اولیه و ثانويه انواع روانشناسی رنگ ها آبرنگ و اكريلیک فرم، تركیب بندی، تركیب رنگ و زيبايی شناسی تقسیمات آناتومی (اسکلت وعضلات) سر و بدن…