حجمی

آشنایی با گلیم باف حجمی

 گلیم باف حجمی و تاریخچه گلیم حجمی اصول عرضه و تقاضا و درآمدزایی بافت گلیم حجمی ابزار بافت مناطق مختلف (دفه – قیچی – قلاب) مواد اولیه (نخ چله – پشم معمولی – کرک – پشم مرینوس) تشخیص ابزار مرغوب از نامرغوب ابزار مناسب بر اساس رج‌شمار انتخاب نخ چله مناسب بر اساس رج‌شمار تشخیص…