محصولات غذایی

آشنایی مقدماتی با طراحی برچسب بسته بندی مواد غذايی

طراحی برچسب بسته بندی مواد غذایی شایستگی در حرفه صنعت چاپ است که دارای کارهای نصب و بکارگیری نرم افزار لیبل میکر در طراحی برچسب محصولات غذایی، ایجاد پروژه جدید و ترسیم اشکال ساده واستفاده از رنگ ها در طراحی گرافیکی محصولات غذایی است. همینطور انواع خروجی ها و پسوندها، استفاده از نرم افزار فتوشاپ…