هشت مهارت شغلی که باید داشته باشید

ارتباطات کار تیمی حل مسئله ابتکار و سرمایه گذاری برنامه ریزی و سازماندهی خود مدیریتی یادگیری فناوری برجسته کردن مهارت های خود کارفرمایان علاوه بر مهارت‌های خاص شغلی که برای آن می‌روید، به دنبال مهارت‌های شغلی عمومی نیز هستند. گاهی اوقات به این مهارت‌ها «مهارت‌های اشتغال‌پذیری» یا «مهارت‌های نرم» می‌گویند. این نوع مهارت ها شما…