مدیریت پروژه

آشنایی مقدماتی با مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK از شایستگی های حوزه عمران می باشد. این شایستگی دارای وظایفی از قبیل مفهوم مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه،  یكپارچگی پروژه، محدوده پروژه، زمان پروژه، هزینه پروژه، كیفیت پروژه، منابع انسانی پروژه و ارتباطات پروژه می باشد. استاندارد با مشاغل مدیریت قراردادهای ساختمانی و مدیریت پیمان های…

آشنایی با حمل و نقل دریایی

حمل و نقل بین‌المللی دریایی مؤثرترین شیوه برای جابه‌جایی کالا در سطح بین‌المللی است و سالانه بیشترین میزان حمل و نقل کالا را در جهان به عهده دارد. این شیوه مزایای بسیاری نسبت به دیگر شیوه‌های حمل و نقل دارد. از جمله امکان جابه‌جایی حجم زیاد بار در هر کشتی که از مهم‌ترین ویژگی‌های ترابری…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…