معماری

آشنایی مقدماتی با طراحی نمای خارجی ساختمان با نرم افزار Revit Architecture

طراحی نمای خارجی ساختمان با نرم افزار Architecture Revit از شایستگی های حوزه معماری محسوب میشود. وظايفی از قبیل نصب و راه اندازی Architecture Revit، کار با فرمان های پايه ترسيمی و ويرايشی، شناخت اصول و ضوابط طراحی نماها، تبديل پلان دو بعدی به حجم سه بعدی، کار با محیط Family ،Mass، استفاده از دستورات…