محصولات غذایی

آشنایی مقدماتی با طراحی برچسب بسته بندی مواد غذايی

طراحی برچسب بسته بندی مواد غذایی شایستگی در حرفه صنعت چاپ است که دارای کارهای نصب و بکارگیری نرم افزار لیبل میکر در طراحی برچسب محصولات غذایی، ایجاد پروژه جدید و ترسیم اشکال ساده واستفاده از رنگ ها در طراحی گرافیکی محصولات غذایی است. همینطور انواع خروجی ها و پسوندها، استفاده از نرم افزار فتوشاپ…

آشنایی با آزمايشگر آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایشگر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه ساختمان است که شامل شایستگی های آزمایش مکانیک خاک، سرویس و نگهداری وسایل آزمایشگاه مکانیک خاک، انجام عملیات صحرایی و کارگاهی، گزارش نویسی می باشد و با مشاغلی نظیر کارفرماهای دولتی و مهندسین ناظر و پیمانکاران خصوصی در ارتباط است. انجام آزمايشات آزمايشگاهی مربوط به…

آشنایی مقدماتی با دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه

دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه از مشاغل صنايع چرم ، پوست و خز بوده و شامل شايستگی های الگو برداری و ترسيم الگو، انتقال الگو و برش چرم مناسب و دوخت و تكميل كيف های مدارک، مردانه و اداری می باشد . الگو برداری و ترسيم الگوی كيف های اداری و مردانه  انتقال الگو…