روش های آموزشی مدرن – قسمت ششم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت ششم ادغام روش های تدریس مدرن و سنتی در مقالات قبل، مزایا و معایب روش‌های تدریس مدرن و روش‌های آموزشی مرسوم را مورد بحث قرار دادیم. پس از مطالعه کاملاً مشخص است که ادغام هر دو شکل تدریس برای سیستم آموزشی ما مفید خواهد بود.…