آشنایی با تکنسین برق تعميرات قطارهای برقی

تكنسين برق تعميرات قطارهای برقی از مجموعه مشاغل حمل و نقل ريلی می باشد كه شامل وظایف انجام مكاتبات اداری، انجام كار در اماكن راه آهن شهری، تعمير تجهيزات برقی انواع قطارهای برقی شهری، انجام عمليات لازم در زمان بروز سوانح می باشد. انجام مكاتبات اداری ، انجام كار در اماكن راه آهن شهری كار…