مزایای آموزش آنلاین

 افچه مزایایی محبوبیت روزافزون یادگیری آنلاین را توضیح می دهد؟ در دنیایی که به طور فزاینده ای متصل می شود، جایی که می توان کارهای بیشتری را از طریق اینترنت انجام داد ، یکی از آخرین روندهای آموزشی، آموزش آنلاین یا از راه دور است . افراد بیشتری در سرتاسر جهان تصمیم می‌گیرند تا بخشی…

روندهای یادگیری در محل کار و مهارت های جدید قدرت

طی دو دهه گذشته، افزایش سریع فناوری‌های دیجیتال منجر به ارزیابی مجدد، مهندسی مجدد و تصور مجدد روش کسب و کار سازمان‌ها شده است. یک نظرسنجی جهانی اخیراً مشخص کرده است که نه تنها این همه گیری، پذیرش فناوری های دیجیتال را سرعت بخشیده است، بلکه به سرعت تغییر به سمت مدل های کاری از…

نکات مثبت کنفرانس Bigbluebutton

از آنجایی که فناوری به دگرگونی تمام زمینه های زندگی ادامه می دهد، آموزش و یادگیری آنلاین ، چالش های جدیدی را برای معلمان و دانش آموزان ایجاد می کند. در حالی که فناوری می تواند ما را با روش هایی که قبلا تصور نمی شد به هم متصل کند، جلب توجه دانش آموزان در…

روش های آموزشی مدرن – قسمت دوم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است  قسمت دوم ویژگی های روش های نوین تدریس روش‌های آموزشی مدرن به ایجاد یا توسعه یک درک سازنده از علوم و فناوری پایه کمک می‌کنند. از این رو، عناصر روش تدریس معاصر عبارتند از: 1- دانش آموز محور یکی از ویژگی های اساسی روش های نوین…