آشنایی مقدماتی با طراحی لباس با نرم افزار Designer Marvelous

طراحی لباس با نرم افزار Designer Marvelous یکی از شایستگی های مربوط به صنایع پوشاک می باشد که شامل کارهای راه اندازی و نصب نرم افزار، تنظیم نمایش سه بعدی و دوبعدی، طراحی و تنظیم انواع الگوی لباس،  بکارگیری ابزار دوخت و شبیه ساز، طراحی و تنظیم دکمه، جا دکمه و زیپ ، استفاده از…

آشنایی مقدماتی با دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه

دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه از مشاغل صنايع چرم ، پوست و خز بوده و شامل شايستگی های الگو برداری و ترسيم الگو، انتقال الگو و برش چرم مناسب و دوخت و تكميل كيف های مدارک، مردانه و اداری می باشد . الگو برداری و ترسيم الگوی كيف های اداری و مردانه  انتقال الگو…