آشنایی مقدماتی با مدیریت مالی

مدیریت مالی ، توانایی تعیین ارزش زمانی پول، قیمت اوراق بهادار ، توانایی تعیین نرخ سرمایه گذاری و نرخ بازده مخاطرات آن است. توانایی تهیه گزارشهای مالی بر اساس مفاهیم هزینه تامین مالی ، تعیین نسبت درصدها، نرخ استقراض سود سهام ممتاز و عادی تهیه بودجه سالانه و تجزیه و تحلیل مخاطرات آن قابلیت تهیه…

هشت مهارت شغلی که باید داشته باشید

ارتباطات کار تیمی حل مسئله ابتکار و سرمایه گذاری برنامه ریزی و سازماندهی خود مدیریتی یادگیری فناوری برجسته کردن مهارت های خود کارفرمایان علاوه بر مهارت‌های خاص شغلی که برای آن می‌روید، به دنبال مهارت‌های شغلی عمومی نیز هستند. گاهی اوقات به این مهارت‌ها «مهارت‌های اشتغال‌پذیری» یا «مهارت‌های نرم» می‌گویند. این نوع مهارت ها شما…