روش های آموزشی مدرن – قسمت سوم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت سوم کلاس درس معکوس کلاس معکوس یک اصطلاح شناخته شده در روش آموزشی است. نام  ‘کلاس درس چرخان’ آن را منحصر به فرد می کند. این یکی از روش های بسیار حیاتی آموزش مدرن است که این روزها مورد استفاده قرار گرفته است. در این…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…