آشنایی مقدماتی با طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار 2 Caesar

این دوره آموزشی به طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار Caeser 2  و روش های رجيستر كردن نرم افزارمی پردازد. ايجاد با فراخوانی فايل كاری از منوی File  كسينوس های هادی المان  مشخصات مقطع لوله  اطلاعات مربوط به المان ويژه  شرايط مرزی وبارگذاری  مواد Piping خواص الاستيسيته مواد چگالی ها  ناحيه…

آشنایی مقدماتی با مدیر سالن تولید پلیمرها

 صنایع شیمیایی – مدیر سالن تولید پلیمرها این استاندارد شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارهای ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلی ، مسئوليت ، شرايط كاری و استاندارد عملكرد مورد نيازشغل می باشد. مدير توليد پليمرها در حوزه ی صنايع شيميايی و پليمری بوده و…

آشنایی با طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe

طراحی و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE در حوزه مكانيک بوده و كارهايی از قبيل طراحی و آناليز لوله كشی های نفت و گاز، پتروشيمی و offshore را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) در پروژه های پايپينگ در ارتباط می باشد. آناليز و انتخاب شرايط حاكم بر…