روش های آموزشی مدرن – قسمت ششم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت ششم ادغام روش های تدریس مدرن و سنتی در مقالات قبل، مزایا و معایب روش‌های تدریس مدرن و روش‌های آموزشی مرسوم را مورد بحث قرار دادیم. پس از مطالعه کاملاً مشخص است که ادغام هر دو شکل تدریس برای سیستم آموزشی ما مفید خواهد بود.…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…