آشنایی با مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی

مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی شغلی است از رشته صنايع چوب كه وظايف گزينش فرآيند توليد متناسب به روز مصنوعات چوبی، محاسبه و تعيين ظرفيت واحد ، تجزيه و تحليل چيدمان كارگاه و تجهيزات و ماشين آلات نظارت بر كنترل كيفيت متناسب با مصنوعات مواد اوليه، محصول حين ساخت و محصول نهايی، ساماندهی پرسنل شاغل…

مزایای آموزش آنلاین

 افچه مزایایی محبوبیت روزافزون یادگیری آنلاین را توضیح می دهد؟ در دنیایی که به طور فزاینده ای متصل می شود، جایی که می توان کارهای بیشتری را از طریق اینترنت انجام داد ، یکی از آخرین روندهای آموزشی، آموزش آنلاین یا از راه دور است . افراد بیشتری در سرتاسر جهان تصمیم می‌گیرند تا بخشی…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…