ماهی

آشنایی مقدماتی با مدیر پرورش کارگاه آبزیان زینتی 

مدیر پرورش كارگاه آبزیان زینتی، شغلی است از حرفه آبزی پروری كه دارای وظایفی از قبیل نگهداری، تغذیه، پرورش آبزیان زینتی را از مرحله لاروی تا بازاری به عهده دارد و باید دارای استفاده از تمام دستگاه های لازم مانند پمپ ، بخاری و انواع فیلتراسیون ، شناخت گونه ها نسبت به اكو زیست هر…

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی استراتژیک توسعه  توانمندی های شخص

برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی شایستگی است در رشته خدمات آموزشی که شامل کارهای بررسی مهارت های مورد نیاز برنامه ریزی استراتژیک ، بکارگیری روش های اعتماد به نفس و عزت نفس، بکارگیری روش های مثبت اندیشی ، بکارگیری روش ها آموزش خود انگیزشی و هدفگذاری ، بررسی برنامه ریزی استراتژیک، توسعه توانمندی…