آشنایی مقدماتی با انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی

انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی شايستگی است در حوزه ی مشاوره مديريت و صنايع می باشد و كارهايی از قبيل انتخاب تكنولوژی مناسب، انتقال مناسب تكنولوژی، مديريت بر اجرا و پياده سازی مناسب تكنولوژی كسب شده در ارتباط می باشد. تكنولوژی انتقال كه انتقال نيز ناميده می شود، روندی از انتقال مهارت ها، دانش ،…

روش های آموزشی مدرن – قسمت سوم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت سوم کلاس درس معکوس کلاس معکوس یک اصطلاح شناخته شده در روش آموزشی است. نام  ‘کلاس درس چرخان’ آن را منحصر به فرد می کند. این یکی از روش های بسیار حیاتی آموزش مدرن است که این روزها مورد استفاده قرار گرفته است. در این…