آشنایی مقدماتی با پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه شغلی در حوزه رشته مراقبت زیبایی است که شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و  بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری، شستشوی موی سر، کوتاهی پایه، کوتاهی با زوایای مختلف، کوتاه کردن مو  به روش ترکیبی، فرم دهی به موها بعد از کوتاهی و ویتامینه کردن مو را در برگرفته و…