میکروکنترلر

آشنایی مقدماتی با بکارگیری میکروکنترلر های AVR و ماژول های مرتبط در IOT (اینترنت اشیاء)

بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT ( اینترنت اشیاء)، از موارد کاری در حوزه کنترل و ابزار دقیق است. کارهای بکارگیری، پروگرام نمودن میکروکنترلر و پیکربندی داخلی آن بکارگیری مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC ،بکارگیری تایمر/کانتر ارسال، دریافت و پردازش داده ها از طریق پورت سریال ماژول RS485 وNRF24L01 راه اندازی ماژول…

IC

آشنایی مقدماتی با طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

شایستگی طراحی و تحلیل مدارات میكروكنترلر خانواده AVR در حوزه كنترل و ابزار دقیق می باشد. كه شایستگی هایی از قبیل راه اندازی صفحه كلید، LCD ، ایجاد ارتباط سریال و تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال را در بر می گیرد.  با گذراندن این شایستگی می توان با بكارگیری و استفاده از توابع، دستورات و…

آشنایی مقدماتی با برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode

برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode این استاندارد از شایستگی های حوزه کنترل و ابزاردقیق است که شامل کارهای انتخاب میکروکنترلر ، فلوچارت و الگوریتم برنامه نویسی، برنامه نویسی در نرم افزار Flowcode ، شبیه سازی در نرم افزار و کد نویسی به زبان C و گرفتن خروجی و راه اندازی…