آشنایی با تکنسین برق تعميرات قطارهای برقی

تكنسين برق تعميرات قطارهای برقی از مجموعه مشاغل حمل و نقل ريلی می باشد كه شامل وظایف انجام مكاتبات اداری، انجام كار در اماكن راه آهن شهری، تعمير تجهيزات برقی انواع قطارهای برقی شهری، انجام عمليات لازم در زمان بروز سوانح می باشد. انجام مكاتبات اداری ، انجام كار در اماكن راه آهن شهری كار…

آشنایی با طراح و عيب ياب منابع تغذيه

طراحی و عيب يابی منابع تغذيه از شايستگی های گروه الكترونيک می باشد . در اين شايستگی روش های طراحی بلوك های اصلی و مراحل عيب يابی در منابع تغذيه مورد تحليل و بررسی قرار مي گيرد . اين شايستگی با مهندسين الكترونيک و سخت افزار كامپيوتر و تعميركاران لوازم الكترونيكی و مخابراتی در ارتباط…