آشنایی مقدماتی با طراحی و تحلیل مدارات كنترلی FPGA

طراحی و تحلیل مدارات كنترلی FPGA از شایستگی های حوزه کنترل و ابزاردقیق می باشد و شامل کارهای بکارگیری سیستم های دیجیتال، پیاده سازی جبر بول و المان های منطقی، طراحی مدارات ترکیبی و تست آن ها، طراحی مدارات ترتيبی (PLD, MSI) شمارنده های سنکرون و آسنکرون و تست آن ها، طراحی مدارات  کنترلر، اینترفیس و…

مدار

آشنایی مقدماتی با طراح کنترلر، اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA

طراح كنترلر، اينترفيس و مدارات پردازشی با FPGA شغلی است از حوزه كنترل و ابزار دقيق، اين شغل مهارت كار  با امكانات داخلی FPGA های خانواده Xilinx مانند DCM ،FIFO ضرب كننده ها، Core IP ها، DDR و طراحی پروژه های صنعتی را در بر دارد. اين شغل با مشاغلی چون پردازش سيگنال های رادار،…