آشنایی مقدماتی با برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flow code

برنامه نويسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flow code این استاندارد از شایستگی های حوزه کنترل و ابزاردقیق است که شامل کارهای انتخاب میکروکنترلر ، فلوچارت و الگوریتم برنامه نویسی، برنامه نویسی در نرم افزار Flow code ، شبیه سازی در نرم افزار و کد نویسی به زبان C و گرفتن خروجی و…