میکروکنترلر

آشنایی مقدماتی با بکارگیری میکروکنترلر های AVR و ماژول های مرتبط در IOT (اینترنت اشیاء)

بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT ( اینترنت اشیاء)، از موارد کاری در حوزه کنترل و ابزار دقیق است. کارهای بکارگیری، پروگرام نمودن میکروکنترلر و پیکربندی داخلی آن بکارگیری مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC ،بکارگیری تایمر/کانتر ارسال، دریافت و پردازش داده ها از طریق پورت سریال ماژول RS485 وNRF24L01 راه اندازی ماژول…

اینترنت اشیا

طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء IOT

طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء (Internet Of Things) شامل شایستگی های جمع آوری و ارسال دیتای سنسورهای مورد نیاز به دیتابیس آنلاین sql ، تحلیل جداول سمت  دیتابیس از طریق کدهای php و اکوی نتایج به سیستم های اندرویدی ، مانیتورینگ و کنترل وسایل و تجهیزات  الکترونیکی با سیستم های اندرویدی تحت پروتکل…