IC

آشنایی مقدماتی با طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

شایستگی طراحی و تحلیل مدارات میكروكنترلر خانواده AVR در حوزه كنترل و ابزار دقیق می باشد. كه شایستگی هایی از قبیل راه اندازی صفحه كلید، LCD ، ایجاد ارتباط سریال و تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال را در بر می گیرد.  با گذراندن این شایستگی می توان با بكارگیری و استفاده از توابع، دستورات و…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…