روش های آموزشی مدرن – قسمت سوم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت سوم کلاس درس معکوس کلاس معکوس یک اصطلاح شناخته شده در روش آموزشی است. نام  ‘کلاس درس چرخان’ آن را منحصر به فرد می کند. این یکی از روش های بسیار حیاتی آموزش مدرن است که این روزها مورد استفاده قرار گرفته است. در این…