data

آشنایی مقدماتی با طراحی و راه اندازی مرکز داده Data Center

 مرکز داده شامل مجموعه ای از زيرساخت های شبکه مانند ، تجهیزات شبکه ، سرور ، روتر ،سوئيچ ، فايروال است. این مرکز برای ذخیره ، آنالیز و پردازش داده ها بکار می رود و به  صورت سرويس بدون وقفه و 24 ساعته قابل ارائه است. مجموعه ای از تجهیزات برق اضطراری، تهويه مطبوع، سرورهای…