خیاطی

آشنایی با کمک خیاط دوخت حوله

کمک خیاط دوخت حوله شامل این موارد است: انواع سوزن دوخت دستی معمولی متناسب با نوع پارچه نخ دوخت دستی ( نخ کوک، نخ عمامه، نخ گلدوزی، کاموا و…) ویژگی نخهای دوخت دستی (جنس، رنگ، استحکام، ضخامت و…) انواع ملزومات دوخت دستی (انگشتانه، جاسوزنی، سوزن ته گرد بلند، صابون یا گچ خیاطی و…) ویژگی های…

قوه قضاییه

آشنایی با دستیاری حقوقی خدمات الکترونیک قضایی

دستیاری حقوقی خدمات الکترونیک قضایی شامل موارد زیر است: مبانی صلاحیت در امور مدنی توصیف دعوا و تاثیر آن در قواعد مربوط به دادرسی انواع دادخواست و شرايط آن انواع صلاحیت (ذاتی، محلی و نسبی) ابلاغ و آثار آن روش اعتراض به آراء طرق عادی و فوق العاده اظهارنامه تامین دلیل و تامین خواسته تشخیص…

کیک

آشنایی با شیرینی پز شیرينی های خشک

در حرفه شیرینی پز، شیرينی های خشک، مواد اولیه کیک، ویژگی انواع مواد اولیه مورد استفاده، شرایط نگهداری مواد اولیه، شرایط نگهداری مواد اولیه، ویژگی ظروف نگهداری مواد اولیه، انواع آسیاب و ابزار کار مطرح می شوند. انتخاب ابزارهای مناسب آسیاب کردن مواد مورد مصرف دقت در انتخاب مواد شرایط نگهداری خاص مواد تا زمان…

دانش مالی

آشنایی با به کار گیری سواد مالی

به کارگیری سواد مالی شامل باورها و ذهنیت مالی، احساس فردی نسبت به پول، تفکر افراد در مورد پول، عوامل و نشانه های اصلی بی پولی و فقر فردی، معنويت مالی و شخصیت مالی است. قدرت رويا، هدف، اراده و باور هوش طلايی تدوين مسیر مالی به صورت اثر بخش و کارا مشخص کردن موانع…

کودک

راهنمای گردشگری کودک

راهنمای گردشگری كودک شامل مواردی مانند گردشگری و جايگاه آن در بين خانواده ها، توريست، مسافر و انواع سفر مراحل آماده سازی سفر است. آماده سازی برنامه ها قبل، حين و بعد از سفر، برقراری ارتباط با خانواده ها در حين سفر و برقراری ارتباط و هماهنگی با عوامل موثر در كار، رعايت نظم و…

ماهی

ماهیگیری با چرخ

ماهیگیری با چرخ از رشته های شیلات و آبزی پروری محسوب است . انواع چرخ مخصوص چوب‌های چرخ و چوب‌های حلقه، اجزای چرخ ماهیگیری، سرب قلاب و نخ از موارد مورد استفاده در این حرفه است. همچنین استفاده کردن از چرخ، روغن کاری چرخ، روش چوب به چرخ بستن، چوب های حلقه از نخ عبور…

اسلحه

آشنایی با نگهداری و تعمیر سلاح و تجهیزات

نگهداری و تعمیر سلاح و تجهیزات، روش عملکرد سلاح و موارد بکارگیری در مکان مناسب، روش نظافت سلاح، مهمات، تجهیزات و سایر الزامات تیراندازی، تعمیر در صورت لزوم بکارگیری ايمنی استفاده از کیس برای سلاح نظافت وتمیزکاری سلاح و مهمات و ساير تجهیزات تعمیر و نگهداری بعد از استفاده مداوم حرکت و مسیر کار از…

آشنایی با نوازنده ساز کوبه ای کانجیرا

نوازنده ساز کوبه ای کانجیرا – هنرهای نمایشی تاریخچه پیدایش كانجیرا معرفی ساختمان كانجیرا واجزاء آن شناخت كانجیراهای مختلف و كاربرد آن معرفی هنرمندان نامی این رشته نحوه ساخت كانجیرا معرفی كاربرد كانجیرا و شناخت وسعت صدایی شناخت كانجیرا و تشخیص كیفیت ساخت تئوری ابتدایی ضرب و ریتم، جدول ارزش زمانی، جدول كشش نت ها،…

ساز کوبه ای طوق

آشنایی با نوازنده ساز کوبه ای طوق دار آیینی

نوازنده ساز کوبه ای طوق دار آیینی – هنرهای نمایشی تاریخچه پیدایش طوق دار آیینی ساختمان طوق دار آیینی واجزاءآن معرفی طوق دار آیین های مختلف و كاربرد آن هنرمندان نامی این رشته نحوه ساخت طوق دار آیینی معرفی كاربرد طوق دار آیینی و شناخت وسعت صدایی شناخت طوق دار آیینی و تشخیص كیفیت ساخت…

رنگ

آشنایی با رنگ کار مبلمان چوبی

رنگ کار مبلمان چوبی انواع چوب سوزنی برگ و پهن برگ معایب چوب (گره زنده و گره مرده، ترک، شکاف، پوسیدگی و باختگی) انواع صفحات چوبی (تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته چندلایه و روکش چوبی) معایب صـفحات چـوبی (تـرک، طبلـه و بـاد کردگـی، لـب پریدگی و پیچش) انواع رنگ و دایره رنگ رنگ های…