آزمايشگر آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایشگر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه ساختمان است که شامل شایستگی های آزمایش مکانیک خاک، سرویس و نگهداری وسایل آزمایشگاه مکانیک خاک، انجام عملیات صحرایی و کارگاهی، گزارش نویسی می باشد و با مشاغلی نظیر کارفرماهای دولتی و مهندسین ناظر و پیمانکاران خصوصی در ارتباط است. انجام آزمايشات آزمايشگاهی مربوط به…

باغ

آشنایی با مدیر باغات مناطق معتدله

مدیر باغات مناطق معتدله شغلی از حوزه امور باغی و زراعی است که وظایفی از قبیل انتخاب زمین، احداث باغ و انجام مراحل كاشت، داشت و برداشت باغات مناطق معتدله، محاسبه هزینه های تولید و تخمین نرخ فروش، بسته بندی و بازاریابی محصولات درختان مناطق معتدله در باغات مناطق ایران را در بر دارد. این…

اینترنت اشیا

طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء IOT

طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء (Internet Of Things) شامل شایستگی های جمع آوری و ارسال دیتای سنسورهای مورد نیاز به دیتابیس آنلاین sql ، تحلیل جداول سمت  دیتابیس از طریق کدهای php و اکوی نتایج به سیستم های اندرویدی ، مانیتورینگ و کنترل وسایل و تجهیزات  الکترونیکی با سیستم های اندرویدی تحت پروتکل…

یک LMS مبتنی بر فضای ابری برای تمام نیازهای آموزشی شما

تجربیات یادگیری جذابی را ارائه دهید که فراتر از سیستم های مدیریت یادگیری سنتی است. سیستم LMS، آماده برای تجارت الکترونیک به کار می رود که دارای ویژگی‌های پیشرفته برای فروش دوره‌های آنلاین، آموزش مشتریان یا آموزش کارمندان است. با پلتفرم OL24 همه چیزهایی را که برای ساختن آکادمی آنلاین خود نیاز دارید، در زیر…

آشنایی با مدیر حمل و نقل زمینی

مدير حمل و نقل شغلی از حوزه حمل و نقل زمينی كه دارای شايستگی های بكارگيری امتيازات و حقوق شهروندی در نظام حقوقی و اجتماعی حمل و نقل، تشخيص سيستمهای هوشمند در برنامه ريزی ،هدايت و كنترل ترافيك، بكارگيری قوانين ،مقررات و مصوبات آيين نامه های اجرايی حمل و نقل و ترافيك شهری و جاده…

آشنایی با بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II

بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی در حوزه بازرسی جوش ، فعالیت دارد.  تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحی ) : يكي از روش هاي آزمونهای غير مخرب NDT، ( روش VT ) Testing Visual يا آزمون چشمی مي باشد . انجام به موقع و صحيح روش آزمون چشمی مي تواند تا 80% هزينه ها…

آشنایی با مسئول تصفیه پساب رنگی کارخانجات صنعت کاغذ

مسئول تصفیه پساب های رنگی کارخانجات صنایع کاغذسازی شغلی است در رشته صنایع کاغذ به کار می رود. این شامل شایستگی های تهیه انواع رنگینه های آنیونی و کاتیونی کالیبراسیون ، کار با انواع رنگینه های مورد استفاده در  صنعت کاغذ ، حذف رنگینه کاتیونی با فیتلرهای آلی فرآوری نشده ، استفاده از بیو جاذب…

آشنایی با مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی

مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی شغلی است از رشته صنايع چوب كه وظايف گزينش فرآيند توليد متناسب به روز مصنوعات چوبی، محاسبه و تعيين ظرفيت واحد ، تجزيه و تحليل چيدمان كارگاه و تجهيزات و ماشين آلات نظارت بر كنترل كيفيت متناسب با مصنوعات مواد اوليه، محصول حين ساخت و محصول نهايی، ساماندهی پرسنل شاغل…

آشنایی با تکنیسین ارزیاب قطعات

تكنسين ارزياب قطعات ، شغلی در حوزه تضمين و كنترل كيفيت است که  از مجموع مشاغل صنايع خودرو سازی ، محسوب می شود. این شایستگی به منظور حصول اطمينان از صحت فرآيند و كيفيت قطعات استفاده می شود. تکنیسین ارزیاب قطعات، شامل مجموعه های توليدی ، قابليت استفاده از استانداردها و دستورالعمل های كنترلی آن…