manager

آشنایی مقدماتی با مدیر پایه

مدیر پایه کسی است که پس از گذراندن دوره آموزشی بتواند با به کارگیری مهارت های فنی و تخصصی و تشخیص مفاهیم و اصول مدیریت ، منابع مادی و انسانی یک سیستم هدفمند را هدایت و رهبری کند توانایی تشخیص مفاهیم و اصول مدیریت تشخیص مفهوم سازمان و ساختار سازمانی توانایی بهبود سیستم ها، روش…

چرا کارمندان به یک برنامه LMS و انعطاف پذیر برای یادگیری آفلاین نیاز دارند؟

از آنجایی که بیش از نیمی از جمعیت جهان از دستگاه های تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنند، شرکت ها و سازمان ها شروع به اولویت دادن به یادگیری در حال حرکت کرده اند. با تعبیه برنامه‌های  LMS برای یادگیری تلفن همراه در استراتژی L&D خود ، سازمان‌ها می‌توانند کارمندان را با…